Geschiedenis

De schaakvereniging ’t Stokpaard is met ingang van 1 maart 2022 opgeheven en overgegaan in “de Ruurlose schaakvrienden”.

Geschiedenis

Ter gelegenheid van de viering van het 5de lustrum in mei 2008 werd voorzitter Jo Westerveld en lid-van-het-eerste-uur Piet Plokker door Jan Hendriksen van het weekblad Contact geïnterviewed. Hieronder staat de letterlijk tekst van het persbericht. Het geeft het complete verhaal van onze vereniging.

Met vijftien leden behoort schaakvereniging ’t Stokpaard tot één van de kleinste, zo niet de kleinste vereniging in Ruurlo. Maar een zieltogend bestaan heeft men absoluut niet. Integendeel zelfs. De schaakvereniging trok zich enige jaren geleden wel terug uit de Oostelijke Bondscompetitie. Maar de vijftien leden, onder wie één vrouw, treffen elkaar wekelijks op dinsdagavond in t Schietkroontje voor de onderlinge competities.

Grondleggers voor de vereniging begin 1983 waren emeritus dominee Cees de Jong en Maria Dolphijn. “We schaakten in die periode onderling bij elkaar thuis”, zo herinnert nestor Piet Plokker zich.
In februari 1983 is onze schaakvereniging ’t Stokpaard opgericht in café de Luifel in Ruurlo. De elf aanwezigen op deze eerste avond waren de heren Brokking, Brust, Holthuis, de Jeu, de Jong, Mackaay, Plokker, Schippers, Seleski en Westerveld  en mevrouw Maria Vermeer. Al snel groeide men door naar 23 leden. “Een ongekend aantal voor een dorp als Ruurlo”, aldus Plokker die samen met de huidige voorzitter Jo Westerveld vanaf de oprichting lid is. In de beginjaren kende de vereniging zelfs een jongerenafdeling. Westerveld: “En er werden schoolkampioenschappen georganiseerd”.Schaak1Schaak2

“Onze voormalige voorzitter Wicher Brust was de grote animator van de schaaksport op de Kerst Zwartschool en Eddy Holthuis stimuleerde de denksport op de Rehobothschool. Anno 2008 hebben we onvoldoende kaderleden om de jeugd te begeleiden. Dat is jammer, want er is best potentieel. Dat weet ik zeker.” Als uitvalsbasis voor ’t Stokpaard fungeerde in de beginjaren zalencentrum De Luifel.
Daarna verkaste de vereniging voor een korte periode naar café Ras om vervolgens neer te strijken in De Schöppe naast het voormalige verenigingsgebouw ’t Rikkelder. Daarna verhuisde de vereniging naar ’t Schietkroontje waar men alweer jaren een perfect onderkomen heeft. Vanaf september tot eind april speelt men daar wekelijks op dinsdagavond de onderlinge competitie.

Goliath
Amper twee jaar na de oprichting kende de vereniging een groot enthousiasme en moed. ’t Stokpaard nam namens de voormalige gemeente Ruurlo tussen 1985 en 1987 namelijk deel aan de Twinning Chess Competition. Een onderlinge schaakcompetitie tussen steden en gemeenten uit West-Europa. De gemeente Ruurlo gaf de organisatie in handen van ’t Stokpaard. In de eerste ronde trof met het Zweedse Malmö. Plokker: “Ruurlo raakte toen helemaal in de ban van schaaksport. Dagelijks brachten wij een zet uit. Bij de plaatselijke Rabo bank konden de Ruurloërs de wedstrijd volgen op een groot wandschaakbord. We schakelden zelfs een grootmeester in.”schaak3schaak4

De regionale kranten, de Gelders Overijsselse Courant en De Graafschapbode berichtten destijds (bijna) dagelijks over het verloop van de wedstrijden. Dwerg Ruurlo won in de eerste ronde van Goliath Malmö door een nieuwe variant op het bord te zetten. Deze partij was zo goed dat ze werd beschreven in het befaamde blad Schaakinformator. Na Malmö volgde wedstrijden tegen het Belgische Izegem, tegen de Parijse voorstad Saint Maur des Fosses, Londen en Altötting. De deelname leidde voor ’t Stokpaard zelfs tot de Publiciteitsprijs van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. schaak5Plokker: “De prijs, een openluchtschaakspel met bord, hebben we toen aan zwembad De Meene geschonken. Daar is het inmiddels verdwenen.”

Geen idee
Naast de onderlinge reguliere competitie speelt men jaarlijks ook een onderlinge rapidcompetitie en snelschaaktoernooi. Daarnaast vinden er ook uitwisselingswedstrijden plaats. Dit jaar speelde ’t Stokpaard tegen Neede. “En in het verleden hebben we ook tegen Lochem en Lichtenvoorde gespeeld”, zo herinnert Piet Plokker zich. Lucia Bluemers, secretaris van de vereniging, is het enige vrouwelijke lid.

Hoe de toekomst er uitziet voor ’t Stokpaard? Voorzitter Jo Westerveld: “Het ledental schommelt licht. Maar met vijftien leden hebben we zeker een bestaansrecht als denksportvereniging.
De basis is te smal om in de bondscompetitie uit te komen. Dat zou het spelniveau wel opkrikken. Maar we beleven ook veel plezier aan de onderlinge competitie. Er is altijd een grote opkomst, verjaardagen worden er voor verplaatst.”