Nieuws

‘Heel Berkelland Schaakt’

in de Dorpskerk Ruurlo.
“Dit is wel een heel bijzondere locatie voor een schaaktoernooi”, zo begon Maurits van Uhm, voorzitter van schaakvereniging ’t Stokpaard, afgelopen dinsdag zijn intro over de keuze van de kerk als plaats van handeling voor het schaaktoernooi. Dit toernooi was het laatste evenement in het kader van de Dorpskerk Openingsweken.
Toen de schaakvereniging van Ruurlo enige maanden geleden werd gevraagd of zij ook een activiteit wilde organiseren in de kerk, was men meteen erg enthousiast. De Ruurlose schakers kwamen al snel op het idee om in de kerk een dorpentoernooi te organiseren. Dit plan viel erg goed bij de andere schaakverenigingen in gemeente Berkelland. Per plaats (Ruurlo, Neede, Eibergen en Borculo) werden teams van zes schakers geformeerd, bestaande uit club- en huisschakers.
Na de inleiding van Van Uhm gaf Albert Vasse, lid van ’t Stokpaard en internationaal schaakscheidsrechter en wedstrijdleider, een toelichting op de gang van zaken tijdens het toernooi. Hij riep daarop de vier teamleiders naar voren voor de loting voor het speelschema, waarin ieder dorp in drie ronden tegen de drie andere dorpen uitkwam. Zo speelden in de eerste ronde de zes schakers van Neede tegen de zes van Ruurlo; en zes van Eibergen tegen het team van Borculo. Etc. etc.
Het was voor iedereen een geweldige ervaring te schaken in de kerk, waarin de gebruikelijke stilte tijdens de partijen uitstekend paste. Alle aanwezigen kregen de eerste kop koffie of thee aangeboden door ’t Stokpaard, met een stuk taart. Men had de keuze uit vier taarten die echtgenotes van leden van ’t Stokpaard hadden gebakken.
Dominee Tinus Gaastra, ook lid van ’t Stokpaard en predikant van de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem was uiteraard de meest geschikte persoon om aan het eind van de avond de prijs uit te reiken aan: EIBERGEN. Hij deed dit met alle plezier en suggereerde de schakers van Eibergen op termijn een vervolg te geven aan dit in alle opzichten geslaagde evenement; op welke locatie dan ook.
De uitslagen van de rondes:
Ronde 1: Eibergen-Borculo 4-2 en Ruurlo-Neede 3-3. Ronde 2: Borculo-Neede 2,5-3,5, en Eibergen-Ruurlo 2,5-3,5. Ronde3: Ruurlo-Borculo 3-3 en Neede-Eibergen 2-4.
Eindstand: 1 Eibergen 10,5 punt, 2 Ruurlo 9,5, 3 Neede 8,5 en Borculo 7,5 punt

Schaakdiploma’s voor tien leerlingen

Aan tien leerlingen van de groepen zes, zeven en acht van de Kerst Zwartschool is eind maart 2018 een schaakdiploma uitgereikt. Dirk Banda, Fayènn Post, Max Willemsen, Tess Gotink, Tim Reinders, Youri Bluemers en Mathijs Bleumink behaalden met zeer goed gevolg diploma Stap1 en Floor Bosboom, Steijn van Veenhuizen en Tijmen Effting Stap2.

De Stappen-methode is de officiële schaakmethode van de Koninklijke Nederlandse Schaak Bond (KNSB). De leerlingen die wekelijks blijk geven van veel enthousiasme hebben hun eerste van de zeven Stappen gezet. Na Stap7 en een glansrijke schaak carrière zouden zij kunnen meedoen aan de kandidatenmatches voor het wereldkampioenschap. Maar zover is het nog lang niet.

Maurits van Uhm, voorzitter en actief lid van schaakvereniging ’t Stokpaard, geeft iedere maandagmiddag aan twee groepen een uur schaakles op school. Hij vindt het erg leuk om te doen, maar ook belangrijk:

“Schaken scherpt de geest en activeert de creativiteit”, volgens Van Uhm. “De jeugdige schakers krijgen wekelijks huiswerk mee zodat we aan het eind van de les voldoende tijd hebben om een partij te spelen. Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om.”


’t Stokpaard verslaat schaakclub uit Neede

IMG_2749 IMG_2746 IMG_2745
De leden van ’t Stokpaard schaken een interne competitie; dat wil zeggen tegen elkaar en niet in competitieverband tegen andere schaakclubs. Maar eens per jaar ontmoet ’t Stokpaard een schaakvereniging uit de buurt. Afgelopen dinsdag kwam Neede met negen man sterk naar ’t Schietkroontje. Aan negen borden werden twee partijen gespeeld van 25 minuten per partij per speler. De schakers van t Stokpaard bleken deze keer meer gewiekst dan hun tegenstanders: de uitslag was maar liefst 12-6 in het voordeel van Ruurlo.
Daarmee komt de stand van alle onderlinge ontmoetingen van de laatste jaren op 8-7 ten gunste van Ruurlo.


 

Cartoon


 

schaakverenigingmauritsvanuhm-600x450

interview-per-email met Maurits van Uhm, lid sinds 1988. (bron: Ruurlo vandaag.nl)

Hallo Maurits, wat doe je bij ’t Stokpaard?
Ik vind het heerlijk om iedere dinsdag in ’t Schietkroontje een partij te schaken. Vorig jaar ben ik gevraagd als voorzitter. Je voelt wel aan dat je daarvoor in een kleine vereniging een keer aan de beurt komt. Samen met secretaris Lucia Bluemers en penningmeester Jan Schutte vormen we het bestuur. We hebben momenteel 16 leden.

Hoe is de verhouding mannelijke en vrouwelijke schakers bij jullie vereniging?
Schaken is een mannensport, want vrouwen zijn ondervertegenwoordigd. Slechts 4 procent van de schakers is vrouw en maar één procent van de grootmeesters in de wereld is van het vrouwelijke geslacht.

Verklaring?
Er was een onderzoek via internet met tweeënveertig man-vrouw paren met gelijke speelsterkte. Als de spelers het geslacht van de tegenstander niet wisten, speelden de vrouwen ongeveer even goed als de mannen. Maar als de vrouwen bewust waren dat hun tegenspeler een man was, daalden de prestaties van de vrouwen drastisch. En wanneer de vrouwen – ten onrechte – dachten te spelen tegen een vrouw, dan presteerden zij net zo goed als hun mannelijke tegenstanders.

Jouw conclusie?
Vrouwen dénken dat zij slechtere schakers zijn dan mannen en blijven daarom in grote getale van het schaakbord weg!

Dus daarom laten ze ook ’t Stokpaard links liggen?
Ha, ha, wij voldoen in elk geval keurig aan het statistische vrouwengehalte van 4 procent. We hebben één vrouwelijk lid en dat is Lucia, onze secretaris. Maar zij heeft van het vrouwelijke stereotype geen enkele last; haar scores liggen ruim boven de middelmoot.

Zijn er klassen in de schaaksport?
Bij het behalen van bepaalde prestaties kan de Wereldschaakbond FIDE je een meestertitel toekennen en als je nog sterker wordt de grootmeestertitel, de hoogste klasse in schaken. De Nederlandse competitie kent drie klassen. Maar ’t Stokpaard doet niet aan die competitie mee. Wij organiseren al vele jaren een onderlinge competitie binnen de vereniging.

Wat is moeilijker, schaken of de andere denksport dammen?
Daarover kun je eindeloos discussiëren. Het schaakbord heeft 64 velden, het dambord maar 50. Bij dammen speel je met 40 stukken en bij schaken met 32 stukken. Op het dambord zijn er doorgaans drie of vier redelijke zetten mogelijk, op het schaakbord kan dat oplopen tot 20 of 30. De praktische keuzevrijheid is wat ruimer bij het schaken. Omdat dammen een “slaanverplichting” kent, moet een dammer verder vooruit denken, misschien wel acht tot negen zetten. Bij schaken kom je, vanwege de vele mogelijke zetten, niet verder dan drie tot vier zetten vooruitdenken. Tja, wat is moeilijker? Met dammen verlies ik van mijn vrouw, maar met schaken heeft zij tegen mij weinig kans!

De toekomst van ’t Stokpaard?
Het aantal clubschakers staat al jaren zwaar onder druk. Dat komt vooral door de interessante mogelijkheden die internet biedt. Dus je hoeft niet per se lid van een vereniging te zijn om op welk niveau dan ook te kunnen schaken. Ik schaak zelf ook regelmatig online, tegen schakers over de hele wereld. Samen lossen we schaakproblemen op, dat is leuk werk. Maar, fysiek achter het bord tegenover een tegenstander zitten, dat is wat schaken écht boeiend maakt. Dat doe ik graag elke dinsdagavond in ‘t Schietkroontje, als we onze competitie spelen.

Over welke kwaliteiten moet een schaker beschikken?
Je moet proberen met je torens, lopers, paarden, pionnen – en niet te vergeten de machtige dame! – tot een samenwerking te komen. Daarmee kan de vijandige koning schaakmat worden gezet, zodat hij geen kant meer op kan. Het aardige en vaak irritante probleem bij schaken is dat de tegenstander ook zo’n plannetje heeft, ha, ha!

Vul aan: je bent een goede schaker als….
…….je wint van je tegenstander. Simpel, hè? “Goed” krijgt pas betekenis op het schaakbord, niet eerder. Ik geef een uurtje per week schaakles aan zes leerlingen van groep 6 van de Kerst Zwartschool. Zij moeten uiteraard nog veel leren, maar er zitten al goede schakers bij, die in staat zijn regelmatig te winnen.

Wat doe je om de tegenspeler uit zijn concentratie te halen?
Elke schaker heeft bewust of onbewust zo z’n eigen speelstijl: van agressief, passief, tactisch, forcerend, radicaal, statig en jolig tot ingehouden. Als je doorhebt hoe je tegenstander speelt, kan je proberen daarvan gebruik te maken en de zaak te ontregelen. Maar mijn ervaring is dat dit meestal op een sportieve manier op het schaakbord zelf gebeurt. Tenslotte hechten al onze schakers aan een prettige en gezellige sfeer, waarin je de kans krijgt goed te kunnen schaken.

Heb je zelf ooit gedroomd dat je schaakmeester werd?
Nee, dat absoluut niet, maar ik probeer wel steeds beter te worden!

Vul deze aan: maak eens contact met ’t Stokpaard als je….
……….denkt dat schaken een stoffige hobby is voor éénpittters. Kom gewoon eens kijken op dinsdagavond vanaf acht uur. Er is gratis koffie en je kunt je in onze hobby verdiepen. Of kom je eigen schaakkunsten in onze vereniging laten zien!

Tenslotte: zijn er leden bij ’t Stokpaard die weleens een meisje willen schaken?
Ik kan me voorstellen dat leden van onze club graag een aantal meisjes wil schaken. Maar als die meisjes hun charmes in de strijd gaan werpen om de tegenstanders uit hun concentratie te halen, tja… dan hebben we een probleem in onze schaakvereniging.


 

SchoolschakenBron: Contact Ruurlo 4 juni 2014